ปกติแล้ว sync กับคอมพิวเตอร์เครื่องเดียวจะดีที่สุด ไม่สับสน แต่ถ้าต้องการจะ sync กับคอมพิวเตอร์ 2 เครื่องจริงๆ ก็มีวิธีครับ และวิธีนี้ถ้าจะให้ดีควร sync music/video แบบ Manually managed


วิธี sync iPhone กับคอมพิวเตอร์ 2 เครื่อง (หรือหลายเครื่องก็ยังได้) สามารถทำได้โดยแก้ไข Library Persistent ID ที่ iTunes เก็บไว้ให้ตรงกัน ID ที่ว่าจะถูกเก็บอยู่ในไฟล์ 2 ไฟล์ ไฟล์หนึ่งเป็น text อีกไฟล์หนึ่งเป็น binary เมื่อแก้ ID ของเครื่องที่สองให้ตรงกับเครื่องที่หนึ่ง ก็จะสามารถ sync ได้ทั้งสองเครื่อง ให้ทำตามนี้ครับ

เนื่องจากเป็นการไปยุ่งกับไฟล์ของ iTunes ดังนั้น การทำควรรอบคอบระมัดระวังด้วย ถ้าจะให้ดีก็ backup ไฟล์ที่ไปยุ่งไว้ด้วย

สมมติให้ iPhone sync อยู่กับคอมพิวเตอร์ A อยู่เดิม และต้องการให้ sync กับคอมพิวเตอร์ B ด้วย


ในนี้จะแยกเป็น 2 เครื่อง ครับ เครื่อง A กับเครื่อง B แต่ว่า มันมี 4 กรณีครับ คือ

1. เครื่องAเป็นแมค - เครื่องB เป็น แมค

2. เครื่องAเป็นแมค - เครื่องB เป็น วินโดวน์

3. เครื่องAเป็นวินโดวน์ - เครื่องB เป็น แมค

4. เครื่องAเป็นวินโดวน์ - เครื่องB เป็นวินโดวน์

อ่านแล้วอาจดูสับสนได้ครับ ต้อง ดู หัวข้อดีดีครับ


ถ้าใช้ MAC เครื่องหลัก: [เครื่อง A]

1.เปิด finder ขึ้นมาจาก Dock ครับ [คลิกไอค่อนดังภาพ]2.เลือก Go menu เลือก go to folder3. ใส่ ~/Music/iTunes ลงในช่อง แล้วกด Go4. double cilck ไฟล์นี้ iTunes Music Library.xml แล้วเลือก open it in TextEdit5. ดูค่า Library Persistent ID key 16 ตัว ตามภาพ แล้ว copy เก็บเอาไว้ใช้ในขั้นตอนต่อไปครับ

ถ้าใช้ WINDOWSเป็นเครื่องหลัก : [เครื่อง A]

1. ไปที่ start เลือก music2. double click โฟลเดอร์ itune3.Double click ไฟล์ iTunes Music Library.xml เปิดโดยใช้ Notepad4.ดูค่า Library Persistent ID key ตามภาพ แล้วCopy เก็บไว้ครับ ไว้ใช้ในขั้นตอนถัดไป

ดังภาพเป็นเลข 20F830293962CBA4

ถ้าเครื่องที่จะนำมา sync เป็น MAC : Mac [เครื่อง B] ทำตามนี้

1.เปิด finder ขึ้นมาจาก Dock ครับ [คลิกไอค่อนดังภาพ]2.เลือก Go menu เลือก go to folder3. ใส่ ~/Music/iTunes ลงในช่อง แล้วกด Go4. backup ไฟล์ iTunes Music Library.xml และ iTunes Library โดยกด Command+c then Command+v บนคีย์บอร์ด

5.Double click ไฟล์ iTunes Music Library.xml6.เปลี่ยน Library Persistent ID ให้เหมือนกับเครื่อง A ครับ และ save ไฟล์ครับ

เช่น ถ้าเลขLibrary Persistent IDของเครื่อง A เป็น 20F830293962CBA4

ก็ให้เปลี่ยนเครื่องที่ B จาก D501EB4887717F8F ---> 20F830293962CBA4

7. เปิด iTunes Library โดย HexEditor download HexEdit from downloads

8. หลังจากเปิดHexEditor ให้ search ใส่ Library Persistent ID เลขเดิมก่อนเปลี่ยนของเครื่อง B ดังภาพ9. หลัง search เจอดังภาพแล้ว ให้นำเลข Library Persistent ID ของเครื่องที่ A มาใส่ทับเลยครับ อย่าใช้วิธี copy/paste แต่ให้พิมพ์ลงไปด้วย keyboard เมื่อแทนที่เสร็จแล้ว save ไฟล์

10. หลังจากนั้นเปิด itune ต่อ ไอโฟนกับคอมพิวเตอร์เครื่อง B เพื่อที่จะ sync

โดยติ๊กที่ช่อง Manually manage music and videos ในแท๊บ sammary ครับ

แค่นี้ข้อมูลก็ไม่หายแล้วครับถ้าเครื่องที่จะนำมา sync เป็น WINDOWS : window [เครื่อง B] ทำตามนี้

1. ไปที่ start เลือก music2. double click โฟลเดอร์ itune3.backup ไฟล์ iTunes Music Library.xml และ iTunes Library.itl โดยกด press Control+c then Control+v บน keyboard

4. เปิดไฟล์ iTunes Music Library.xml โดย notepad

เปลี่ยน Library Persistent ID ให้เหมือนกับเครื่อง A ครับ และ save ไฟล์ครับ

เช่น ถ้าเลขLibrary Persistent ID ของเครื่อง A เป็น D501EB4887717F8F

ก็ให้เปลี่ยนเครื่องที่ B จาก 20F830293962CBA4 ---> D501EB4887717F8F

5.เปิด iTunes Library.itl โดย HexEditor download HexEdit from downloads6. ให้ search ใส่เลข Library Persistent ID เลขของเครื่อง B เลขเดิมก่อนเปลี่ยน ดังภาพ7.หลัง search เจอดังภาพแล้ว ให้นำเลข Library Persistent ID ของเครื่อง A มาใส่ทับเลยครับ อย่าใช้วิธี copy/paste แต่ให้พิมพ์ลงไปด้วย keyboard เมื่อแทนที่เสร็จแล้ว save ไฟล์

8.หลังจากนั้นเปิด itune ต่อ ไอโฟนกับคอมพิวเตอร์เครื่อง B เพื่อที่จะ sync

โดยติ๊กที่ช่อง Manually manage music and videos ในแท๊บ sammary ครับ

แค่นี้ข้อมูลก็ไม่หายแล้วครับ

ปัญหากวนใจที่อาจจะเกิดขึ้นจากการ sync คอมพิวเตอร์ 2 เครื่อง คือ เวลาเราลบ App อะไรออกไป และ sync กับเครื่องหนึ่งแล้ว ก่อนจะไป sync กับอีกเครื่อง ควรจะลบ App ที่เราไม่ต้องการนั้น ออกจาก iTunes เสียก่อน (หรือจะติ๊กออกโดยไม่ลบก็ได้) มิฉะนั้น มันจะ sync กลับเข้าไปใน iPhone ใหม่ให้เรารำคาญใจ เพราะต้องลบกันอีกเที่ยว


ขอบคุณ ภาพ จาก iclarified.com และคำชี้แนะจากคุณ supinr
การตรวจสอบไฟล์งาน

      การตรวจสอบไฟล์งาน มีประโยชน์กับการทำงานในส่วนของโรงพิมพ์ เนื่องจากไฟล์งานที่มีความสมบูรณ์จะช่วยลดความผิดพรากที่จะเกิดขึ้น เช่น ความคมชัดของรูปภาพรูปแบบฟอนต์ ขนาดงาน รวมถึงปัญหาต่างๆ ที่จะเกิดขึ้นจากการนำไฟล์งานไปเปิดในเครื่องอื่นหรือการเปิดไฟล์งานด้วย โปรแกรมที่มีเวอร์ชันต่างกันได้ สิ่งต่างๆ ที่ควรทำการตรวจสอบ คือ
      1. รูปภาพ ภาพที่ใช้ในงานสิ่งพิมพ์เป็นสีระบบ CMYK โดยไปที่เมนู Image > Image Size….. รูปที่ใช้ควรมีขนาดที่เหมาะสมกับขนาดงาน เพราะการย่อหรือขยายรูปเมื่อนำงานไปพิมพ์แล้วจะทำให้รูปไม่ชัด โดยไฟล์ภาพที่นิยมใช้กับงานพิมพ์คือ TIFF, PSK, PSD, BMP, JPIG
    2. ฟอนต์ หลังจากตรวจสอบความถูกต้องเสร็จเรียบร้อยแล้ว ควรทำการ Create Outlines โดย ไปที่เมนู Type > Create Outlines เนื่องจากการนำไฟล์งานไปเปิดในเครื่องอื่นถ้าเครื่องเครื่องนั้นไม่มีฟอนต์ ที่ใช้ในงานอยู่ โปรแกรมจะนำฟอนต์อื่นมาแสดงผลแทน
   3. สี โหมดสีที่ใช้ในไฟล์งานและ Document Color Mode ต้องเป็น CMYK ซึ่งสามารถตรวจสอบ           Document Color Mode ได้โดยดูที่มุมซ้ายบนของหน้าต่างงานว่าเป็น CMYK Color (กรเปลี่ยนแปลง Document Color Mode ในภายหลังจะทำให้ค่าสีที่ใช้งานทีการเปลี่ยนแปลง) Brush ถ้ามีการใช้ Brush ในการวาดรูปควรทำการแปลงให้เป็นลายเส้น โดยไปที่เมนู Object > Expand AppearanceSymbol การใช้ Symbol ต้องแปลงให้เป็นลายเส้น โดยไปที่ เมนู Object > Expand..
      Crop Mark การกำหนดแนวเส้นในการตัดเจียนกระดาษ เพื่อบอกถึงขอบเขตงานที่ใช้จริง หลังจากพิมพ์งานเสร็จ โรงพิมพ์จะนำงานไปตัดโดยตัดตามเส้นตัดที่กำหนดไว้ในไฟล์งาน

การสร้าง Crop Area และ Crop Marks
     - สร้างเส้นตัดได้โดยในขั้นแรกให้สร้างกล่องสี่เหลี่ยมที่มีขนาดเท่ากับขนาด งานของท่าและคลิกเอกกล่อสี่เหลี่ยมไว้ หลังจากนั้นเลือกการสร้างเส้นตัดซึ่งมี 2 แบบ ดังนี้
      - แบบ Crop Area : ในเมนู Object > Crop Area > Make เนื่องจาก Crop Area เมื่อสร้างขึ้นแล้วจะไม่สามารถคลิกได้ ถ้าต้องการลบทิ้งให้ไปที่เมน Object > Crop Area > Release การใช้ Crop Area ใช้ได้กับรูปทรงสี่เหลี่ยมเท่านั้น และเส้นตัดที่ได้จะมองเห็นเฉพาะในโปรแกรมเท่านั้นถ้าพิมพ์งานออกมา ดูจะมองไม่เห็นเส้นตัด
      - แบบ Crop Marks : ไปที่เมนู Filter > Create > Crop Marks การใช้ Crop Marks เส้นตัดที่ได้มาจะสามารถคลิกเลือกได้ และสามารถใช้กับรูปทรงอื่นได้อีกด้วย
       การเผื่อเนื้อที่ในการตัดเจียนขอบกระดาษ ในกรณีที่ชิ้นงานมีพื้นสีหรือรูปภาพวางอยู่ที่ขอบของเนื้องาน ควรทำการขยายพื้นที่ออกไปจากขอบเขตงานจริงประมาณ 3 มิลลิเมตร เนื่องจากงานที่พิมพ์ เสร็จเมื่อนำไปตัดอาจมีการเหลื่อมซึ่งจะก่อให้เกิดการเหลื่อมขาวขึ้น

การเตรียมไฟล์ส่งโรงพิมพ์
      โดยทั่วไปการส่งไฟล์ให้กับโรงพิมพ์มักจะใช้การเขียนลง CD หรือ DVD ไฟล์ที่ต้องรวบรวมประกอบด้วย    ไฟล์ งาน อาจจะส่งเป็น 2 ไฟล์คือ ไฟล์ที่ได้ Create Outlines แล้ว และไฟล์ที่ยังไม่ได้ Create Outlines เพื่อใช้ในการแก้ไขภายหลังรูปภาพ รวบรวมรูปภาพที่ใช้ในไฟล์งานทั้งหมด ทั้งรูปที่ Link และไม่ Link ท่านสามารถตรวจสอบว่ารูปใดที่ใช้ในไฟล์งานบ้างได้จาก Palette Linkฟอนต์ ควร Save ฟอนต์ทุกตัวที่ได้ใช้ประกอบภายในหน้างานส่งไปยังโรงพิมพ์ด้วย เพื่อรองรับความผิดพลาด หรือการแก้ไขไฟล์งานเล็กๆ น้อยๆ ที่อาจเกิดขึ้น ซึ่งก่อนการ Create Outline จะสามารถตรวจดูได้ว่าฟอนต์ที่ใช้ในงานมีฟอนต์ใดบ้างที่เมนู Type > Find Font… ฟอนต์ที่ใช้ทั้งหมดจะอยู่ในช่อง Fonts in Document ใบพรินต์งาน (ตัวอย่างชิ้นงาน) เป็นงานที่เสร็จสมบูรณ์แล้ว ควรทำการพิมพ์ ส่งไปเป็นตัวอย่างเพื่อให้โรงพิมพ์ตรวจสอบความถูกต้องด้วย

การ Save ไฟล์จากโปรแกรม Illustrator CS3
      ในโปรแกรม Illustrator นั้น สามารถเซฟไฟล์งานได้หลายรูปแบบ แต่รูปแบบที่นิยมใช้กันในปัจจุบันคือ ไฟล์ AI เป็นไฟล์ที่ใช้ได้กับโปรแกรม Illustrator เท่านั้น

วิธีการสร้างไฟล์ AI
          - ไปที่เมนู File > Save As… ในช่อง Save as Type เลือก Format เป็น AI ตั้งชื่อไฟล์ และระบุตำแหน่งสำหรับจัดเก็บ
         - จากนั้นกดปุ่ม Save หน้าต่าง Illustrator Options จะเปิดขึ้นมาสามารถเลือกเซฟไฟล์เป็นเวอร์ชันที่ต่ำกว่าได้ที่ช่อง Version ไฟล์ EPS เป็นไฟล์กราฟิกในสมัยแรกๆ ที่ใช้ในงานสิ่งพิมพ์ซึ่งในปัจจุบันก็ยังคงมีการใช้กันอยู่ เป็นไฟล์ที่สามารถนำไปใช้ได้กับโปรแกรมกราฟิกทุกโปรแกรม

วิธีการสร้างไฟล์ EPS
          - ไปที่เมนู File > Save As.. ในช่อง Save as Type เลือก Format เป็น EPS
          - ตั้งชื่อไฟล์และระบุตำแหน่งสำหรับจัดเก็บ จากนั้นคลิกปุ่ม Save หน้าต่าง EPS Options จะเปิดขึ้นมา
        - สามารถเลือก Save ไฟล์เป็นเวอร์ชันที่ต่ำกว่าได้ที่ช่อง Version ในส่วน Options สามารถสั่งให้      โปรแกรมทำการฝังรูปที่ Link ไว้ทั้งหมดได้ โดยการคลิกเลือกคำสั่ง Include Linked Files
          - คลิกปุ่ม OK
       ปัจจุบันในวงการสิ่งพิมพ์เริ่มหันมาสนใจรูปแบบไฟล์ PDF กันมากขึ้นจึงได้มีการตั้งมาตรฐานของไฟล์ PDF เพื่อใช้ในขั้นตอนของการผลิตสิ่งพิมพ์ โดยใช้ชื่อว่า PDF/X ไฟล์ PDF/X มีการแบ่งออกเป็น PDF/X-1, PDF/X-2, PDF/X-3 แต่ไฟล์ที่ผ่านการรับรองและนำมาใช้ได้กับระบบงานพิมพ์แล้ว คือ PDF/X-1a และ PDF/X-3 โดยมีข้อกำหนดคือ จะต้องมีการฝังฟอนต์ทุกฟอนต์ในไฟล์ PDF จะต้องมีการระบุขอบเขตของหน้างานไม่มีการกำหนด Security รองรับระบบสี CVYK และ Spot (กรณี PDF/X-1a) และรองรับการจัดการสี (กรณี PDF/X-3)

วิธีการสร้างไฟล์ PDF/X จาก Photoshop CS3 หรือ Illustrator CS3
           - ไปที่เมนู File > Save As ในช่อง Save as Type เลือก Format เป็น PDF ตั้งชื่อไฟล์ และระบุ          ตำแหน่งสำหรับจัดเก็บ จากนั้นคลิกปุ่ม Save หน้าต่าง Save Adobe PDF จะเปิดขึ้นมา ในส่วนของ Adobe PDF Preset เลือก [PDF/X-3:2002] โดยเลือกให้ตรงกับระบบงานของท่าน ที่ช่อง Standard เลือก PDF/X-1a 2001 หรือ PDF/X-3 2002 และที่ช่อง Compatibility เลือกเป็น Acrobat 4 (PDF 1.3)
           - คลิกปุ่ม Save PDF

ขั้นตอนการพิมพ์
     ในขั้นตอนการพิมพ์ แบ่งเป็น 3 ขั้นตอน คือ
 
1.ขั้นตอนก่อนการพิมพ์ (Pre - Press) ประกอบไปด้วย
           - การออกแบบงาน
           - การแยกสี เป็นการนำไฟล์งานมาแยกเป็นสีพื้นฐานสำหรับงานพิมพ์ คือ ฟ้า, แดง, เหลือง, ดำ การถ่ายฟิล์ม ผลที่ได้จากการถ่ายฟิล์มคือแผ่นฟิล์มแยกสี 4 แผ่ตามสีพื้นฐานแต่ละสี ในกรณีที่มีการใช้สีพิเศษ (Pantone)
          จำนวนแผ่นฟิล์มแยกสีแผ่นตามสีพื้นฐานที่ใช้ในส่วนการถ่ายฟิล์มนี้ต้องกำหนด ชนิดของเม็ดสกรีนให้เหมาะกับชนิดของกระดาษและเครื่องพิมพ์ เม็ดสกรีนที่ใช้ในปัจจุบันมี AM, FM, XMAM Screening (Amplitude Modulation): ลักษณะที่สำคัญของเม็ดสกรีน AM คือ เป็นเม็ดสกรีนที่มีองศาสกรีน มีความละเอียดของเม็ดสกรีนเป็นค่า LPI (Line per Inch) ความละเอียดของเม็ดสกรีนมีผลต่อการพิมพ์ลงบนกระดาษ ดังนั้นจึงต้องเลือกกระดาษให้เหมาะสมFM Screening (Frequency Modulation) : เม็ดสกรีน FM ไม่มีองศาของเม็ดสกรีนเหมาะสำหรับงานที่ต้องการแก้ปัญหาตาเสื่อ ดอกจันต่างๆ แต่ไม่เหมาะกับงานประเภทสีผิวคน (Skin Tone) มีความละเอียดของเม็ดสกรีนเป็น Micron (1 Micron = 1/100 มม.)XM Screening (Cross Modulation) : เม็ดสกรีน XV เป็นเม็ดสกรีนชนิดใหม่สร้างขึ้น เพื่อแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นจากการใช้เม็ดสกรีน AM และ FM โดยเป็นการผสมกันระหว่างเม็ดสกรีน AM และ FM ความละเอียดของเม็ดสกรีนเป