[Knowledge] RGB vs CMYK

posted on 01 Dec 2009 11:41 by djochin in Graphics
 

มาเรื่องมีสาระกันบ้างกับ Group Knowlege  ด้วยความที่สนใจงานด้านกราฟฟิค

 แต่ไม่ได้เรียนมาโดยตรง ก็เลยต้องรวบรวมข้อมูลที่เป็นประโยชน์มาเก็บไว้ศึกษา

ยังไงก็ขออนุญาตเจ้าของข้อมูลด้วยนะค่ะ

วันนี้อยากรู้เรื่องสีขึ้นมา จัดการเข้า Google ค้นทันที เจอหลายๆ ข้อมูล

อ่านไว้จะได้รู้เรื่องกะเขาบ้าง...55+

 

ปัญหาเรื่อง RGB กับ CMYK ในงานพิมพ์ และการใช้ Color Mode ในการเตรียม File งาน

 เรื่องของสีในการจัดทำสื่อสิ่งพิมพ์นั้น เรามักประสบปัญหาว่า ทำไมงานพิมพ์จริงที่พิมพ์จากเครื่องพิมพ์ระบบออฟเซ็ท

จึงมีสีบางสีในภาพพิมพ์ผิดเพี้ยนไปจากภาพที่เห็นบนจอคอมพิวเตอร์เวลาออกแบบ

อีกทั้งเจอะเจอคำว่า RGB และ CMYK นั้นคืออะไร แตกต่างกันอย่างไร และจะเลือกใช้อย่างไร

เพื่อประโยชน์ในการจัดทำสิ่งพิมพ์และการนำไปใช้ในการสื่อสารกับโรงพิมพ์ตลอดจนป้องกันปัญหาที่อาจเกิดขึ้น

โดยความเข้าใจที่ไม่ตรงกัน บทความนี้จะกล่าวถึงเรื่องของสีและปรากฏการณ์ที่เกิดจากการนำไปใช้

แม่สี RGB กับ CMY

แสงสีและหมึกพิมพ์

    ภาพที่เรามองเห็นจากจอคอมพิวเตอร์เป็นภาพที่เกิดจากแหล่งกำเนิดแสงของแสงสี 3 สี คือ

แสงสีแดง (Red) แสงสีเขียว (Green) และแสงสีน้ำเงิน (Blue) เรียกย่อว่า RGB ซึ่งเป็นแม่สีของแสง

แสงสีทั้งสามจะส่องมาที่จอภาพ และเกิดการการผสมของแสงสี ณ จุดแต่ละจุดบนจอตามปริมาณของแสงที่ต่าง ๆ กัน

ทำให้เกิดเป็นสีต่าง ๆ มากมายบนจอ monitor  และเมื่อแสงสีทั้งสามมาผสมกันด้วยปริมาณแสงที่เท่ากัน

จะเกิดเป็นแสงสีขาว จึงเรียกว่า Additive Primary Colors

    ส่วนภาพพิมพ์ที่ปรากฏบนแผ่นกระดาษขาวเป็นภาพที่เกิดจากการที่แสงสีขาวส่องทะลุชั้นของหมึกพิมพ์ 4 สี

คือสีเหลือง (Yellow) สีชมพู (Magenta) สีฟ้า (Cyan) และสีดำ (Black) สะท้อนผิวกระดาษขาวแล้วจึงเข้าสู่ตาของเรา

สีทั้งสี่เมื่อมีปริมาณของหมึกแต่ละสีต่าง ๆกันในบริเวณเดียวกันจะทำให้เกิดเป็นสีต่าง ๆ มากมาย

สีทั้งสี่ซึ่งเรียกย่อว่า CMYK ถือเป็นแม่สีสำหรับการพิมพ์ ตามทฤษฎีแล้ว

เมื่อนำหมึก 3 สี คือสีเหลือง สีชมพู และสีฟ้ามาทับกัน จะได้เป็นสีดำ จึงเรียกว่า Subtractive Primary Colors

แต่ในความเป็นจริงเมื่อนำ 3 สีดังกล่าวมาทับกันจะได้สีเทาน้ำตาล

ซึ่งเป็นเพราะความไม่บริสุทธิ์ของสารที่นำมาทำหมึก

ดังนั้นในการพิมพ์จึงต้องนำหมึกสีที่ 4 คือสีดำมาช่วย เราจึงเรียกว่าเป็นการพิมพ์ 4 สี

อาณาบริเวณของสี

อาณาบริเวณของสี (Gamut)

   
ในปี ค.ศ. 1928 W.D. Wright และ J. Guild ได้ประสบความสำเร็จในการตรวจวัดคลื่นแสง ซึ่งต่อมาได้มีการจัดทำผังที่เรียกว่า Color Spectrum Chart ผังดังกล่าวจะแสดงสีทั้งหมดที่ตามนุษย์สามารถรับรู้ได้

    เมื่อทำการจัดอาณาบริเวณของสีที่ปรากฏได้ในระบบ RGB (RGB Gamut) มาเทียบกับอาณาบริเวณของสีที่ปรากฏได้ในระบบ CMYK (CMYK Gamut) บน Color Spectrum Chart จะพบว่า มีส่วนที่บริเวณที่เหลื่อมกันอยู่ นั่นคือหากมีการแปลงค่าของสีบางสีที่สามารถแสดงได้ในระบบ RGB แต่อยู่นอกบริเวณของสีในระบบ CMYK จะไม่สามารถได้ค่าของสีเดียวกันในระบบ CMYK  ด้วยเหตุดังกล่าว สีบางสีของภาพที่เห็นบนจอ monitor เมื่อถูกนำไปพิมพ์บนกระดาษแล้วจะได้สีที่ผิดเพี้ยนไป

ภาพเปรียบเทียบก่อนและหลังจากแปลงจาก RGB mode ไปเป็น CMYK mode

การเลือก color mode ในการใช้งาน


    ในการทำงานและออกแบบโดยใช้โปรแกรมกราฟฟิคต่างๆ

ท่านสามารถเลือกใช้ได้ทั้ง RGB color mode หรือ CMYK color mode ก็ได้

แต่ถ้าใช้ RGB color mode เมื่องานเสร็จสิ้นก่อนส่งให้โรงพิมพ์ให้แปลง file งานเป็น CMYK color mode

และให้ตรวจดูคุณภาพของภาพและสีสัน ประโยชน์ของการทำงานในระบบ RGB คือ ขนาดของ file งานใน ระบบ RGB

มีขนาดเล็กกว่า file งานในระบบ CMYK ด้วยขนาด file ที่เล็กกว่าจะทำให้การทำงานคล่องตัวขึ้น

และอาณาบริเวณของสี ในระบบ RGB กว้างกว่าในระบบ CMYK หากทำงานในระบบ CMYK

จะทำให้สูญเสียค่าของสีหากนำไปใช้งานอื่น ๆ เช่นนำไปใช้ใน web site

นอกจากนี้ filter หลาย ๆ ชุดทำงานได้เฉพาะในระบบ RGB เท่านั้น

หากต้องการตรวจสอบภาพในระบบ CMYK ในระหว่างทำงาน

ก็สามารถทำได้โดยใช้คำสั่งCMYK preview หรือ กด ‘Crtl’ กับ ‘Y’

หรือตรวจจากคำสั่ง ‘Gamut Warning’ สิ่งหนึ่งที่พึงระวังอย่างยิ่ง คือ

ให้หลีกเลี่ยงการแปลงกลับไปมาระหว่าง ระบบ RGB กับ CMYK หลาย ๆ ครั้ง

นั่นจะทำให้รายละเอียดของภาพสูญเสียไป สีสันของภาพจะผิดเพี้ยนไป

 

http://www.supremeprint.net/index.php?lay=show&ac=article&Id=538763157

 ---------------------------------------------------------------------------------------

 

 

 

Comment

Comment:

Tweet

There are people who are ready to rid of your papers writing pain. Furthermore, you just can purchase write my essay for me supreme-essay.com services and your academic writing difficulties will be resolved.

#10 By essay paper writing services (31.184.238.73) on 2013-11-01 08:38

Our organization has been in the writing industry for a long time, so if you are searching where to get superior quality Comparison Essay (perfectwritings.com), just get in contact with us.

#9 By Business Essay (31.184.238.73) on 2013-07-24 07:32

Thanks for the article. I read the above post.

#8 By Chicgraphic on 2012-03-30 19:20

I would like to tell that I have got good experience of custom essays purchasing. I tell that the essay service will be the best helper in the research papers writing situation.

#7 By essays online (31.184.236.16) on 2011-12-22 04:27

SEO articles should be submitted to top rated directories. The higher search engines ranking is, the simpler is to rank your Seo articles in search engine. Our submit article company can help your internet site getting good ranking!

#6 By article distribution (31.184.236.16) on 2011-12-15 07:30

Some students don't rely on essay writing service available, obviously, just because they have not good experience of buying plagiarized essays. There're quantities of scam writing companies, nonetheless, it is available to determine a reliable one.

#5 By writing a essay (193.105.210.41) on 2011-11-28 07:21

To see information about very interesting issues, people use academic essays buy options and custom essay at the writing services. Some term papers writing services offer the essay writing of high quality.

#4 By custom research writing service (193.105.210.41) on 2011-11-21 07:33

I think, essay writing services write essay writing about this post. Thus, it’s a possibility to buy essays to get a studying benefit.

#3 By essay writing (193.105.210.41) on 2011-11-18 10:16

I think it's interesting , because it disclose a very academic-focussed attitude. Preserving the incorruptibility of the academic system seems to be a lead, although candidly close down salaried ads for such a service seems a weak response. When the firm is known by your friends who were captivated with the results of the partnership, about this address that for the thesis writing quality.

#2 By dissertation service (193.105.210.41) on 2011-11-17 02:27

Houses and cars are expensive and not every person is able to buy it. Nevertheless, <a href="http://goodfinance-blog.com/topics/business-loans">business loans</a> was invented to help different people in such kind of cases.

#1 By Mercedes35Lucas (91.212.226.143) on 2011-11-04 04:14