การเตรียมไฟล์งานพิมพ
 
1.รูปภาพควรอยู่ในรูปแบบของ EPS หรือ TIF ในกรณีที่เป็นไฟล์มี Layer ต้องการให้ทางเราสามารถ แก้ไขงานในบางส่วน ควรทำการบันทึกงานไว้ใน รูปแบบงาน Photoshop ภาพงานที่นำมาพิมพ์ควรแปลงภาพให้เป็น Mode CMYK เพื่อที่สีของภาพจะได้ใกล้เคียงกับงานที่จะพิมพ์ออกมา

2.ความละเอียด ( Resolution ) ของรูปภาพควรอยู่ระหว่าง 200-350 dpi การที่รูปภาพมีความละเอียดน้อยจะทำให้ ความคมชัดของภาพนั้นๆ น้อยลงและถ้ามากจนเกินไป จะทำให้ไฟล์งานหนักเกินไป โดยที่ความละเอียดไม่ได้
มากขึ้นเท่าไร และถ้ามีการแปลงภาพ เช่น การหมุนภาพ ให้ทำการหมุนกลับภาพในโปรแกรม Photoshop จะดีกว่าไปทำในโปรแกรมจัดหน้า เช่น Pagemaker
 
3.การสร้างงานในแต่ละหน้า ควรที่จะทำพื้นที่ขอบของภาพ เพื่อเผื่อเจียนรอบด้านอย่างน้อย ด้านละ 3 mm. นั้นคือการเพิ่มด้าน ล่าง 3 mm. ด้านบน 3 mm. ด้านซ้าย 3 mm. ด้านขวา 3 mm.
 
4.สีต่าง ๆ เช่น Pantone อย่าลืมแปลงเป็น Mode CMYK ข้อสำคัญอย่าลืมบันทึก FONT หรือทำการ Create Outline มาให้ด้วย เพื่อที่จะไม่มีปัญหาในการเปิด ไฟล์งานจากเครื่องอื่นๆ (งานสีพิเศษควรทำเป็นสี Pantone มา)
 

*** SAVE งานทุกครั้ง อย่าลืม SAVE รูปภาพมาด้วยเสมอ***
 

Comment

Comment:

Tweet