ปกติแล้ว sync กับคอมพิวเตอร์เครื่องเดียวจะดีที่สุด ไม่สับสน แต่ถ้าต้องการจะ sync กับคอมพิวเตอร์ 2 เครื่องจริงๆ ก็มีวิธีครับ และวิธีนี้ถ้าจะให้ดีควร sync music/video แบบ Manually managed


วิธี sync iPhone กับคอมพิวเตอร์ 2 เครื่อง (หรือหลายเครื่องก็ยังได้) สามารถทำได้โดยแก้ไข Library Persistent ID ที่ iTunes เก็บไว้ให้ตรงกัน ID ที่ว่าจะถูกเก็บอยู่ในไฟล์ 2 ไฟล์ ไฟล์หนึ่งเป็น text อีกไฟล์หนึ่งเป็น binary เมื่อแก้ ID ของเครื่องที่สองให้ตรงกับเครื่องที่หนึ่ง ก็จะสามารถ sync ได้ทั้งสองเครื่อง ให้ทำตามนี้ครับ

เนื่องจากเป็นการไปยุ่งกับไฟล์ของ iTunes ดังนั้น การทำควรรอบคอบระมัดระวังด้วย ถ้าจะให้ดีก็ backup ไฟล์ที่ไปยุ่งไว้ด้วย

สมมติให้ iPhone sync อยู่กับคอมพิวเตอร์ A อยู่เดิม และต้องการให้ sync กับคอมพิวเตอร์ B ด้วย


ในนี้จะแยกเป็น 2 เครื่อง ครับ เครื่อง A กับเครื่อง B แต่ว่า มันมี 4 กรณีครับ คือ

1. เครื่องAเป็นแมค - เครื่องB เป็น แมค

2. เครื่องAเป็นแมค - เครื่องB เป็น วินโดวน์

3. เครื่องAเป็นวินโดวน์ - เครื่องB เป็น แมค

4. เครื่องAเป็นวินโดวน์ - เครื่องB เป็นวินโดวน์

อ่านแล้วอาจดูสับสนได้ครับ ต้อง ดู หัวข้อดีดีครับ


ถ้าใช้ MAC เครื่องหลัก: [เครื่อง A]

1.เปิด finder ขึ้นมาจาก Dock ครับ [คลิกไอค่อนดังภาพ]2.เลือก Go menu เลือก go to folder3. ใส่ ~/Music/iTunes ลงในช่อง แล้วกด Go4. double cilck ไฟล์นี้ iTunes Music Library.xml แล้วเลือก open it in TextEdit5. ดูค่า Library Persistent ID key 16 ตัว ตามภาพ แล้ว copy เก็บเอาไว้ใช้ในขั้นตอนต่อไปครับ

ถ้าใช้ WINDOWSเป็นเครื่องหลัก : [เครื่อง A]

1. ไปที่ start เลือก music2. double click โฟลเดอร์ itune3.Double click ไฟล์ iTunes Music Library.xml เปิดโดยใช้ Notepad4.ดูค่า Library Persistent ID key ตามภาพ แล้วCopy เก็บไว้ครับ ไว้ใช้ในขั้นตอนถัดไป

ดังภาพเป็นเลข 20F830293962CBA4

ถ้าเครื่องที่จะนำมา sync เป็น MAC : Mac [เครื่อง B] ทำตามนี้

1.เปิด finder ขึ้นมาจาก Dock ครับ [คลิกไอค่อนดังภาพ]2.เลือก Go menu เลือก go to folder3. ใส่ ~/Music/iTunes ลงในช่อง แล้วกด Go4. backup ไฟล์ iTunes Music Library.xml และ iTunes Library โดยกด Command+c then Command+v บนคีย์บอร์ด

5.Double click ไฟล์ iTunes Music Library.xml6.เปลี่ยน Library Persistent ID ให้เหมือนกับเครื่อง A ครับ และ save ไฟล์ครับ

เช่น ถ้าเลขLibrary Persistent IDของเครื่อง A เป็น 20F830293962CBA4

ก็ให้เปลี่ยนเครื่องที่ B จาก D501EB4887717F8F ---> 20F830293962CBA4

7. เปิด iTunes Library โดย HexEditor download HexEdit from downloads

8. หลังจากเปิดHexEditor ให้ search ใส่ Library Persistent ID เลขเดิมก่อนเปลี่ยนของเครื่อง B ดังภาพ9. หลัง search เจอดังภาพแล้ว ให้นำเลข Library Persistent ID ของเครื่องที่ A มาใส่ทับเลยครับ อย่าใช้วิธี copy/paste แต่ให้พิมพ์ลงไปด้วย keyboard เมื่อแทนที่เสร็จแล้ว save ไฟล์

10. หลังจากนั้นเปิด itune ต่อ ไอโฟนกับคอมพิวเตอร์เครื่อง B เพื่อที่จะ sync

โดยติ๊กที่ช่อง Manually manage music and videos ในแท๊บ sammary ครับ

แค่นี้ข้อมูลก็ไม่หายแล้วครับถ้าเครื่องที่จะนำมา sync เป็น WINDOWS : window [เครื่อง B] ทำตามนี้

1. ไปที่ start เลือก music2. double click โฟลเดอร์ itune3.backup ไฟล์ iTunes Music Library.xml และ iTunes Library.itl โดยกด press Control+c then Control+v บน keyboard

4. เปิดไฟล์ iTunes Music Library.xml โดย notepad

เปลี่ยน Library Persistent ID ให้เหมือนกับเครื่อง A ครับ และ save ไฟล์ครับ

เช่น ถ้าเลขLibrary Persistent ID ของเครื่อง A เป็น D501EB4887717F8F

ก็ให้เปลี่ยนเครื่องที่ B จาก 20F830293962CBA4 ---> D501EB4887717F8F

5.เปิด iTunes Library.itl โดย HexEditor download HexEdit from downloads6. ให้ search ใส่เลข Library Persistent ID เลขของเครื่อง B เลขเดิมก่อนเปลี่ยน ดังภาพ7.หลัง search เจอดังภาพแล้ว ให้นำเลข Library Persistent ID ของเครื่อง A มาใส่ทับเลยครับ อย่าใช้วิธี copy/paste แต่ให้พิมพ์ลงไปด้วย keyboard เมื่อแทนที่เสร็จแล้ว save ไฟล์

8.หลังจากนั้นเปิด itune ต่อ ไอโฟนกับคอมพิวเตอร์เครื่อง B เพื่อที่จะ sync

โดยติ๊กที่ช่อง Manually manage music and videos ในแท๊บ sammary ครับ

แค่นี้ข้อมูลก็ไม่หายแล้วครับ

ปัญหากวนใจที่อาจจะเกิดขึ้นจากการ sync คอมพิวเตอร์ 2 เครื่อง คือ เวลาเราลบ App อะไรออกไป และ sync กับเครื่องหนึ่งแล้ว ก่อนจะไป sync กับอีกเครื่อง ควรจะลบ App ที่เราไม่ต้องการนั้น ออกจาก iTunes เสียก่อน (หรือจะติ๊กออกโดยไม่ลบก็ได้) มิฉะนั้น มันจะ sync กลับเข้าไปใน iPhone ใหม่ให้เรารำคาญใจ เพราะต้องลบกันอีกเที่ยว


ขอบคุณ ภาพ จาก iclarified.com และคำชี้แนะจากคุณ supinr

Comment

Comment:

Tweet

Our writing centre employs solely those writers who are professionals in writing <a href="http://perfectwritings.com">Analysis Essay</a>.

#3 By DOROTHYMcguire (31.184.238.73) on 2013-08-27 17:13

Hot! Hot! Hot! Hot! Hot!

#1 By E N F A N T on 2011-11-14 11:32